AGENDA

Made
11-09-2022

Terheijden
25-09-2022

Kerkdienst in Drimmelen
02-10-2022

Ontmoetingsdag Drimmelen
10-10-2022


Zondag 25 september 10.00 uur
mw. G. v.d. Korput en ds. M. Gilhuis
Oecumenische viering in het Witte Kerkje te Terheijden
Kerkdienst terug luisteren