Diaconie

“Dienen, delen, doen” Elke week wordt in de kerk gecollecteerd voor de diaconie: gemeenteleden geven geld voor mensen die (financieel) knel zitten. Het gaat om mensen ‘van de kerk’, maar ook om mensen daarbuiten; het gaat om ouderen en jongeren; om gezinnen, al dan niet met kinderen, en ook om alleenstaanden; om mensen die in Nederland zijn geboren en getogen, en om nieuwkomers. De diaconie beheert de giften en zoekt met grote zorgvuldigheid doelen die bij de diaconale functie van de kerk passen: kerk-zijn is ‘dienen van, delen met en doen voor’ hen die hulp nodig hebben
 
De doelen die afgelopen jaar ondersteund zijn:
 
Wensambulance Brabant
Vluchtelingenwerk Drimmelen
Stichting Leergeld Oosterhout
Stichting Goederenbank De Baronie