Pastoraat

Pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’, dat ‘herder’ betekent. God wordt in de Bijbel vergeleken met een herder en Jezus beschrijft zichzelf als goede herder. Ook wij mogen herders zijn, voor elkaar. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en begeleiding bieden bij geloofs- en levensvragen. Dit is dan ook één van de kernwaarden van ons gemeente zijn. Samen met de ouderlingen en bezoekvrijwilligers geeft de kerkelijk werker invulling aan het pastoraat. Dit kan rondom crisismomenten zijn, maar juist ook bij blijde gebeurtenissen.
 
U kunt contact opnemen met de ouderling of kerkelijk werker als u behoefte heeft aan contact.