Gespreksgroep

Elke maand komt een groepje gemeenteleden bijeen in de Molshoop in Made om te spreken over een bijbelgedeelte. We delen dat wat dit gedeelte bij ons oproept en ontdekken wat het ons nu nog te zeggen heeft.