AGENDA

Made
04-12-2022

Kerkdienst in Drimmelen
27-11-2022

Samen Soepen
24-11-2022

Kerkdiensten

Elke week komen we als gemeente van Jezus Christus samen. Dit is afwisselend in de kerk van Made en Drimmelen. De diensten beginnen om 10.00 uur. Naast onze eigen kerkelijk werker, gaan er verschillende gastvoorgangers voor. Daarnaast verzorgt de liturgiecommissie 4 keer per jaar een bijzondere viering, dit kan in één van de kerken zijn, maar ook op een andere locatie.
Twee keer per jaar is er een oecumenische viering met de Vijf Heiligen Parochie en de Protestantse kerk van Terheijden. Dit is op de Zondag van de Eenheid in januari en de Vredeszondag in september.

Dienst-16-oktober-2020-Compr.mp3
Dienst-23-10-22_Compr.mp3
Dienst 30 okt 22 Compr.mp3
dienst 6 november 2022.MP3
dienst 13-11-2022.MP3
27-nov Compr.mp3