Kerkdiensten

Elke week komen we als gemeente van Jezus Christus samen. Dit is afwisselend in de kerk van Made en Drimmelen. De diensten beginnen om 10.00 uur. Naast onze eigen kerkelijk werker, gaan er verschillende gastvoorgangers voor. Daarnaast verzorgt de liturgiecommissie 4 keer per jaar een bijzondere viering, dit kan in één van de kerken zijn, maar ook op een andere locatie.
Twee keer per jaar is er een oecumenische viering met de Vijf Heiligen Parochie en de Protestantse kerk van Terheijden. Dit is op de Zondag van de Eenheid in januari en de Vredeszondag in september.

  • Preekrooster
  • Kerkdienst terugluisteren. U kunt de kerkdiensten terugluisteren via onderstaande links.
dienst-3-juli-2022-Compr.mp3
Dienst10 juli 2022.MP3
Dienst-17-juli-2022-VanHerwijnen comp.mp3
Dienst-24-juli Compr.mp3
31 juli 2022.MP3
Dienst-7-aug-DeJongh Compr.mp3
Dienst14-aug-2022 compr.mp3